drahonovsky@t17dr.com
 
1991
Narození
Tomáš Drahoňovský
Střední škola aplikované kybernetiky s. r. o.
Virtuální grafika
2007 – 2011
Grafik na volné noze
Herní 3D, webdesign
2012 – současnost
UVM interactive, s.r.o.
PHP programátor
2018 – současnost
1991
Born
Tomáš Drahoňovský
Secondary school of applied cybernetics
Virtual graphics
2007 – 2011
Freelance artist
Game 3D, webdesign
2012 – present
UVM interactive s.r.o.
PHP programmer
2018 – present

Zkušenosti

Experience

Stargate Atlantis Adventures
Freeware hra – zakladatel, vedoucí grafik
2010 – 2014
Murnatan
AAAGames – 3D grafik
2012 – současnost
Grass Max
AAAGames – 3D grafik
2015 – 2016
Dot Pull
AAAGames – UI grafika, fotomanipulace
2017
Stargate Atlantis Adventures
Freeware game – founder, lead artist
2010 – 2014
Murnatan
AAAGames – 3D artist
2012 – present
Grass Max
AAAGames – 3D artist
2012 – 2016
Dot Pull
AAAGames – UI, photo manipulation
2017

Dovednosti

Skills

Čtení
Reading
Psaní
Writing
Řeč
Speaking
Český jazyk Czech language
Anglický jazyk English
Španělský jazyk Spanish
Adobe Photoshop
Autodesk 3ds max
Pixologic Zbrush
Blender
HTML, XHTML
CSS
PHP
JavaScript
MySQL
jQuery
C++
Python
C#
MAXScript

Certifikáty

Certificates

Cisco networking academy IT Essentials: PC Hardware and Software
ECDL European Computer Driving Licence