Itteratio – Informační systém pro MHD

• HTML 5, CSS 3, PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, Google Maps API
• 3 706 řádků kódu: 1 731 PHP+HTML, 1 470 CSS, 505 Javascript

Projekt itteratio byl vytvořen jako semestrální práce předmětu webové aplikace. Web byl napsán v dvoučlenném týmu s Janem Havlem.
Systém umožňuje uživateli vyhledání spoje MHD podle zadaných kritérií. Mou prací na projektu bylo vytvoření kódu pro vyhledávání a systém administrace dat zastávek a spojů. Mezi další funkce systému (realizované kolegou) patří našeptávač nebo využití map (Google Maps API) pro výběr zastávek pro vyhledávání a interaktivní mapy v administraci.
Pro samotné vyhledávání spojení je využit upravený dijkstrův algoritmus (předčasné ukončení) na grafovém vyjádření dat jednotlivých spojů.


Administrace

Ukázka kódu

// dijkstrův algoritmus (s predcasnym ukoncenim):  

 $pruchodu = 0;
 while ($pocet_navstivenych < $i && $pruchodu < 1000)    // dokud existují nenavstivene vrcholy
 { 
  $min = extractMin($vrcholy, $i); 
  $vrcholy[$min]["navstiven"] = TRUE;
  
  $sousedi = getNeighbors($vrcholy[$min]["id"], $hrany, $vrcholy, $i);
  if (isset($sousedi))
  { 
   foreach ($sousedi as &$value)
   {
    $rozdil = date_diff(date_create_from_format("H:i:s",$vrcholy[$min]["prijezd"]), date_create_from_format("H:i:s",$vrcholy[$value]["prijezd"]));
    
    if ($min != -1)
    {
     $alt = date_add($vrcholy[$min]["vzd"], $rozdil);
     
     $vzdd = $vrcholy[$value]["vzd"];
     if ( ($vzdd == "inf") || ($alt < $vzdd))  // tato cesta k vrcholu je kratsi nez predchozi navrzena
     {
      $vrcholy[$value]["vzd"] = $alt;      // nastavit novou vzdalenost a predchozi vrchol
      $vrcholy[$value]["predchozi"] = $min;            
      
      if ($vrcholy[$value]["zastavka_id"] == $b)    // je to cílová zastávka 
      {
       $cilovy_index = $value;
       goto konec;  
      }
     }
    } 
   }
   unset($value);
  }
  $pruchodu++;  
 }
 konec:
 
Nahoru • Up