Phys.cz

Web matematicko-fyzikálního portálu obsahující články z oboru, tabulky a možnost vyhledávání. Design i kódování jsem zpracoval já. Pro serverovou část byl použit jazyk PHP5 a MySQL databázový systém pro ukládání dat.
Vytvořeno jako maturitní práce na Střední škole aplikované kybernetiky.


Nahoru • Up